Obiekt WiFi Charge Bialystok

Punkt:

WiFi Charge Bialystok

Szerokoś geograficzna: 53.13242
Długość geograficzna: 23.17033

Inne pobliskie punkty:

 •    0.0km Bowling Alley Kregielnia Hotel Golebiewski Bialystok Palacowa 7 +48 (85) 678-2500
 •    0.0km WiFi ERA Bialystok
 •    0.0km WiFi Charge Bialystok
 •    0.0km WiFi Plus Bialystok
 •    0.1km Asian Restaurants Bialystok Warszawska 21 lok.3 +48 (85) 675-6001
 •    0.1km Gallery Bialostockiego Towarzystwa Przyjaciól Sztuk Piêknych Bialystok Warszawska 25 +48 (85) 732-7729
 •    0.1km Hotel Golebiewski Bialystok ul. Palacowa 7 +48 (85) 678-2500
 •    0.1km Pub Bialystok Warszawska 30 +48 (85) 654-4824
 •    0.1km Ulice Swiata Bialystok ul. Warszawska 30b
 •    0.1km WiFi Orange Bialystok
 •    0.2km Szpital Polozniczo-Ginekologiczny Bialystok ul. Warszawska 15 +48 (85) 748-8100
 •    0.2km Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Chorob Pluc Bialystok ul. Warszawska 18 +48 (85) 741-2541
 •    0.2km Club Mesa Bialystok Al Pilsudskiego 29 +48 (85) 732-5162
 •    0.3km Bialostocki Osrodek Onkologiczny im. M.C. Sklodowskiej-Curie Bialystok ul. Ogrodowa 12 +48 (85) 732-0116
 •    0.3km Theatre Dramatyczny Bialystok Elektryczna 12 +48 (85) 749-9175
 •    0.4km Arsenal Bialystok ul. Mickiewicza Adama 2 +48 (85) 742-8565
 •    0.4km PL-Traffic Control
 •    0.5km Asian Restaurants Bialystok S³onimska 6/4 +48 (85) 732-9988
 •    0.5km 7 Pokus Bialystok ul. Slonimska 2
 •    0.5km Euronet ATM Bialystok ul. Branickiego 17A

Sąsiednie: